CİNSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ

Estrogenolit
Cinselliğin yaşanmaya başlaması için yalnızca fizyolojik gelişimin tamamlanmış olması yeterli değildir, ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişimin de tamamlanmış olması gereklidir. İnsanın fiziksel, zihinsel ve duyusal gelişimi belirli yaş aralıklarında aşamalar halinde tamamlanır. Çocukların gelişim aşamalarına uygun olarak edindikleri bilgi ve deneyimler sağlıklı bir birey olmalarını sağlar. Ancak gelişim aşamalarına uygun olmayan bilgi ve deneyimler, sonraki tüm yaşamlarını etkileyecek olumsuz izler bırakabilir. Bu açıdan bakıldığında, insanın tüm yaşamını etkileyen, fiziksel, ruhsal ve toplumsal sağlık ve huzur açısından büyük önem taşıyan cinsellikle ilgili bilgi ve deneyimler etkileri açısından en hassas konular arasında yer alır. Genellikle çocukların 3-4 yaş civarında cinsellikle ilgili ilk sorularını sormaya başladıkları zaman cinsel eğitimlerine de başlanmalıdır. Aileler, çocuklarına anlayabilecekleri açıklamalar yaparak ve sonraki yıllarda da çocukların yaşlarına uygun şekilde gerektiği kadar bilgi vererek ve böylece başka kaynaklardan yanlış bilgi edinmeleri önleyerek cinsel eğitime devam etmelidir. Ancak Türkiye’de cinsellik bir tabu gibi görülerek üstü kapalı şekilde yaşanmaya devam etmektedir.
İlk olarak ailede başlaması gereken cinsel eğitimi verecek olan anne-babaların cinsellik konusunda yeterli ve doğru bilgilere sahip olmasını ve bu doğrultuda çocuklarına uygun cinsel eğitimi vermelerini sağlamak amacıyla sosyal eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Ayrıca ailede başlayacak cinsel eğitimin okullarda bilimsel bilgiler ışığında devam ettirilmesi ve toplumun sağlıklı cinsellik konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir. Ergenlikten döneminde ise cinsel eğitim seks eğitimine dönüşmeli ve ergenler alanında uzman cinsel terapistler tarafından bilgilendirilmelidir, ancak bu bilgilendirme asla bir babanın 14 yaşındaki oğlunu ilk ilişkisini yaşasın diye bir hayat kadınıyla bir araya getirmek şeklinde olmamalıdır. Ülkemizin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan Cinsel sağlık Enstitüsü Derneği seks ve ilişkiler eğitiminin ‘hayat için eğitim programının’ bir parçası olmasını savunuyor ve kamuoyuna ilan ettiği deklarasyonda;
• anaokulundan başlayarak cinsel eğitimin,
• ergenlik öncesi cinsel danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin,
• evlilik öncesi cinsel danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin,
• evlilik öncesi anne, baba ve eş eğitimlerinin yasal olarak şart olmasının önemine dikkat çekiyor ve
• cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde “Seksoloji Ana Bilim Dalı” adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmesinin gerektiğinin altını çiziyor.
Estrogenolit

Bir cevap yazın