EN YAYGIN CİNSEL FOBİ

Estrogenolit Tablet

Cinsel fobilerin var olduğunu öğrenmek bizim için şoke edici olabilir. Tuhaf görünebilir, fakat sandığınızdan daha yaygındırlar. Peki öyleyse onları neden bu kadar az duyarız? Psikoloji Bilim Doktoru Dr. Zafer Akıncı en yaygın cinsel fobileri anlattı…

Çünkü insanlar utanç ya da çekingenlik nedeniyle bu tip fobileri her zaman dile getirmezler. Bu makalede en yaygın fakat bilinmeyen fobiyi ele alacağız.

Dr. Schreiner’in yaptığı bir çalışmada cinsel isteksizliğin ve cinsellikten kaçma davranışının altında anlamlı bir oranda bahsedilmeyen, konuşulmayan, saklanan tiksinti duygusunun olduğu kanıtlanmıştır. Tiksinti problemi kadınlarda daha fazla görülen bir problemdir. Bir kişinin kendinde cinsellikle ilgili tiksinti problemi var diyebilmesi için, bu tiksinti duygusunu durduramıyor yani kontrol edemiyor olması gerekir. Ayrıca bu tiksinti duygusu kişiyi cinsellikten uzaklaşma, kaçma davranışına itiyor ise tiksinti probleminden bahsedebiliriz. Tiksinti eşinin vücuduna, ten kokusuna, ağız kokusuna, cinsel organdan gelen kokuya, cinsellik sırasındaki nefes sesine, cinsel organların tuvalet işlevlerinin oluşuna,…gibi bir çok şeye karşı olabilir. Eğer tiksintinin gerçek kaynağını tespit edebilirseniz çözebilirsiniz. Bir erkek eşinin vücudunu annesinin vücuduna benzettiği için farkında olunmayan bir tiksinti duygusu ile eşinden yüksek oranda uzaklaşabilir. Hatta kişilerin bazen bu tiksinti duygusundan kaynaklı cinsel hayatları bitme noktasına gelebilir. Bazen kişiler bu durumu fark etmeyebilir, bazen kendilerinden bile saklayabilirler.

Bir kişinin cinsel tiksinti problemi yaşayıp yaşamadığı kolaylıkla belirlenebilir. Eğer eşlerden birisi cinsel isteksizlik yaşadığı durumlarda, eşi dışında başka uyaranlardan cinsel olarak etkilenme durumu var ise cinsel tiksinti problemi olma ihtimali çok yüksektir. En kötü nokta da eşlerin birbirlerinden tiksindikleri şeyleri saklıyor olmalarıdır. Çünkü ilişkide tiksinilen konu tek bir şey iken, saklanması sebebi ile kişi “Beni beğenmiyor” genellemesine ulaşırsa artık sevgide ve güvende onarılması zor yaralar almaya başlar.

Çözümü ise Dr. Joseph Murphy’nin uygulanabilir yöntemi ile mümkün. Tiksindiğiniz şeyi çok beğendiğiniz başka bir şeyle fiziksel olarak yavaş yavaş yaklaştırarak, tiksinti duygunuzda ve algınızda değişiklik yapılabiliyorsunuz. Beyin tiksinme odaklanmasını bu şekilde aşama aşama kırıyor. Dr. Joseph Murphy’nin algıda yer değiştirme yöntemi ile beyniniz tiksindiğiniz şeye karşı tamamen nötrleşene kadar bu tiksindiğiniz ve beğendiğiniz iki şeyi yaklaştırma ve yan yana getirme davranışına devam ediniz.
Estrogenolit Damla
Jimnofobi:

Jimnofobi, kişinin yaşamında ciddi zorluklar yaşayabileceği bir fobi çeşididir. Çocukken bize çıplaklıktan utanmayı bir şekilde öğretirler. Bu çok iyi bir ahlaki gelişimin temelidir denilebilir. Ancak bazı durumlarda çıplak kalma hem zorunluluk hem de kişinin kendini tanıması için bir öz farkındalık sürecidir. Ancak bazı olaylar sebebi ile kişilerin beyinlerinde çıplaklık durumu ile utanma duygusunun aşırı hali birleşince ortaya jimnofobi gibi ciddi bir problem çıkar. Yani çıplaklıktan korkma, aşırı rahatsız olma, kaçma, görmek istememe gibi hayatı çok zorlayan problemli bir durum ortaya çıkar. Bazılarında ise jimnofobi, çok daha farklı bir sebepten ortaya çıkabilmektedir.

Psikolog Jennifer L. Hardstein’ın bir çalışmasında “Prenses Sendromu” diye bahsettiği probleme göre kişiler beyinlerinde mükemmel vücut imajı oluşturduklarında, beyinleri bu kusursuz vücutlara aşırı odaklanır ve kişiler gerçek kendi bedenlerini beğenmemeye, kaçmaya, görmek istememeye ve özgüvenin ciddi yıkılmasına yol açar. Psikolog Jennifer L. Hardstein’ın tanımladığı “Prenses sendromu”nun oluşumunda çoğunlukla çocukken oluşturulan kusursuz vücutlu kişilerin oluşturduğu çizgi filmler, oyuncak bebekler, sosyal medya paylaşımları büyük oranda etkiler. Böylelikle kişiler artık kusurlu, gerçek kendi bedenlerine karşı aşırı rahatsızlık hali oluştururlar.

Bir kişide jimnofobi var diyebilmemiz için çıplaklıktan kaçma davranışının hayatını çok zorlayıcı bir hale getirmesi lazım. Jimnofobi, bir çiftin cinsel hayatını bitme noktasına getirebilir. Evlilikleri bu sebepten bitmiş olan insanlar vardır.

Çözüm olarak Dr.Sergio Machado’nun kullandığı imajinal sistematik duyarsızlaşma tekniği etkili sonuç vermektedir. Bunun için öncelikle vücudunuzun çok az bazı yerlerini çıplak bırakıp aynaya öyle bakmak veya eşinin yanında onun görebileceği şekilde öylece durmak. Böylece çok az olan çıplak bölge, aşama aşama artırılarak beynin çıplaklıktan aşırı rahatsız olması giderek azaltılmış olur. Bu kişinin kendi çıplak vücut imajına alışana kadar devam eder. Böylelikle artık kendi vücudunuzu kabul eder hale gelirsiniz.

Burada başka bir probleme de dikkat etmek gerekiyor. Aşırı çıplaklığı sevme, sürekli öyle dolaşma, aynaya sürekli çıplak kalarak bakma ihtiyacı psikolojik başka bir problemin habercisi olabilir.

Estrogenolit Tablet

Bir cevap yazın