GÜÇ VE İKTİDAR BOĞAZDAN GEÇER

https://i.hizliresim.com/aGPgzd.jpg

GÜCÜN VE İKTİDARIN SİMGESİ…

Bireysel bir eylem olarak yapılıyor olsa da yemek, sadece beslenmek anlamına gelmez. Yemek ile ilgili uzlaşılmış toplumsal kurallar, tercihler ve yasaklar hem bireyin içinde yaşadığı topluma hem de ait olduğu toplumsal sınıfa göre değişir. Yemek toplumsal sınıf farklılıklarını simgeleyen önemli bir göstergedir, çünkü yemek ile toplumsal hiyerarşi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yemek, güç ve iktidarın simgesidir. Bunun en belirgin olarak ortaya konduğu yer, kültürel öğeler tarafından şekillendirilenbayram, düğün, kutlama ve cenaze yemekleri gibi tören yemekleridir. “Tören yemekleri”, hem yemeği düzenleyen hem de yemeğe katılanlar açısından maddi gücün ve statünün göstergesidir. Yemeğin verildiği yer, ikram edilen yiyecek-içecekler, bunların ikram şekilleri ve kullanılan eşyalar, yemeği düzenleyenin maddi gücünü, statüsünü ve iktidarını yansıtır. Aynı durum yemeğe katılanlar içinde geçerlidir; gücü ve iktidarı olan kişilerin oturdukları yerler, yiyip içecekleri şeyler ve bunların sunum şekilleri, onların gücüne ve iktidarına atıfta bulunacak şekilde farklı ve özeldir. Güç ve iktidarın yemek ile ilişkisi, yemekte oturulan yer ve yiyeceklerin sunumundan ibaret değildir. Bu toplumsal hiyerarşi aynı zamanda bazı yiyeceklerin tüketim hakkının belirli toplumsal sınıflara ait olmasında da belirleyici rol oynar. Örneğin, bazı yiyecekleri toplumsal olarak üstün, yüksek statülü, zengin sınıf yiyebilirken, bazı yiyecekler ise alt seviyedeki, düşük statülü, fakir sınıfa aittir. Kendini diğerlerinden güçlü gören ya da iktidar sahibi olan kişinin hesaba uzanıp diğerlerini bir hamleyle ekarte etmesi, kimin daha güçlü olduğunu göstermeye yönelik bir mesaj içerir. Ancak günümüzün hız çağında yemek kültürünün de hızlı bir değişim geçirdiği, hazır ve hızlı yiyeceklerin yemek ritüellerini, dolayısıyla da yemeğin güç ve iktidar simgelerini ortadan kaldırmaya başladığı bir gerçektir.
Estrogenolit Damla

Bir cevap yazın