Kısaca cinsel isteksizlik…

Estrogenolit Damla

Cinsel isteksizlik türleri Cinsel isteğinizin azalması süreğen ya da dönemsel olabilir. Partnerinize karşı cinsel isteğiniz azalmış olabileceği gibi, genel bir cinsel isteksizlik de yaşıyor olabilirsiniz. Cinsel isteksizlik gibi görünen bir diğer durum da partnerinize karşı ya da genel bir cinsel isteksizliğiniz olmamasına rağmen, tatminkâr olmayan ve uyarılmadığı bir cinsel ilişkiden uzak durmanızdır. Bu durum da bir süre sonra cinsel isteğin azalmasına yol açar.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDİR

Cinsel doyum önemli bir fizyolojik ve psikolojik bir ihtiyaçtır. İstek ise belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen şey veya duruma karşı duyulan özlemdir. Dolayısıyla cinsel istek bireyin cinsel ihtiyaçları karşılayacak, dürtülerini uyaracak yaşantılara, kişilere, fantezilere olan ilgi ve arzusudur. Her bireyin cinsel ihtiyaç ve istek sıklığının farklı olabileceği unutulmamalıdır.
Cinsel isteği belirleyen faktörler
Cinselliğe ve bedeninize olan ilginizi; yaşam enerjiniz, geçmiş yaşantılarınız, cinselliği tanıma biçiminiz, ilişki kurma tarzınız, kişilik özellikleriniz ve yaşadığınız kültürün öğeleri belirler. Cinsel ihtiyaçlar bireyin tüm diğer ihtiyaçları ile bağlantılı ve bir aradadır. Zaman zaman öne çıkıp zaman zaman gerileyebilir.
Estrogenolit Damla

Cinselliği nasıl öğrendiniz?

Tüm diğer yaşam olaylarında olduğu gibi cinsellik ile ilgili şemaların oluşumu erken çocukluk yıllarına kadar dayanır. Cinsellik kavramını en başta zihninize nasıl kodlandığınız onu nasıl yaşayacağınızı da belirler. Örneğin, ülkemizde genellikle çocukluk çağında cinselliğin pis ve kirleten bir şey olduğu öğretilir. Birey cinsel dürtülerini her fark ettiğinde utanç ve suçluluk hissetmeye koşullanmış olabilir. Bu çerçevede cinsel rollerin ilk öğrenildiği yaşlardan itibaren beden, cinsel dürtüler, istekler ve ihtiyaçlarla ilgili farkındalık gelişemez.

Kadın cinselliği nasıl yaşar?

Bazı toplumsal öğretiler, kadınların cinsel uyarımlarının daha az farkında olmalarını destekler biçimdedir. Kadının cinsellikten aldığı/alacağı haz önemsiz ve gereksiz görülebilir. Kadın giderek cinselliği omzunda bir yük, eşine karşı yerine getirdiği bir görev gibi görmeye başlayabilir. Hatta bazı kadınlar gece yattığında eşinin yaklaşmaması için dua eder. Ya da cinselliği tamamlaması ve başından savması gereken bir görev gibi görebilir.

Cinsel isteksizliğin tek bir sebebi yoktur !

Bazen tek, bazen de birden fazla koşul bir araya gelerek isteksizliğe sebep olabilir. Bunlardan en önemlileri; psikolojik ve psikodinamik faktörler, cinselliğin tekdüze ve duyarsız yaşanması, cinsel bilgisizlik ve cinsellikle ilgili kulaktan kulağa aktarılmış yanlış bilgilerdir. Cinsel isteksizlik sorunu, çoğunlukla kadına özgü bir sorun olarak görülür. Bu algı; ‘Erkek her zaman cinsellik için hazır ve isteklidir’ cinsel miti ile yakından ilgilidir. Oysaki cinsel isteksizlik ile yardıma başvuran erkek ve kadın sayısı eşittir.
Estrogenolit Damla

Bir cevap yazın