SEKS, ÜREME VE DİN İLİŞKİSİ

Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
Biyologlar üreme isteği ve hızı ile gıdaya ulaşım imkanı arasında doğru orantı olduğunu iddia ederler. Yani bir coğrafyanın toprakları bereketliyse ve o topraklardan bereket fışkırıyorsa, doğal olarak üreme de fazlalaşır… Ancak günümüz dünyasına baktığımızda insan ırkının üremesinin bu teze tam zıt olduğu görülmekte…
Günümüz dünyasına bakacak olursak, artık bir ülkenin refah düzeyini ülke topraklarının verimliliği değil, ekonomilerinin belirlediğini görürüz. Bu durumda ekonomisi Dünya’nın sayılı ekonomilerinden olan Japonya ve AB ülkelerinin bol bol üremeleri gerekirdi… Buna karşılık, ekonomileri kötü olan Ortadoğu Ülkeleri’nin de negatif üreme göstermeleri gerekirdi…
Bu gösteriyor ki, biyologlar bu konuda yanılıyor veya birşeyi atlıyor…
Bu yazı biyologların atladığı o olguya ışık tutacak; Din…
İnsanoğlu biyologların gözünde Dünya üzerinde yaşayan herhangi bir canlı olabilir ancak bu insanoğlu Din adı altında toplumsal kurallar oluşturmuş ve bu kurallara göre yaşamakta…Ancak insanoğlunun inandığı dinler ve buna bağlı olarak kurallar da farklılık gösteriyor. O zaman dönelim makalemizde bahsi geçen coğrafi yerlerde inandıkları dinlere ve üreme kurallarına…
İlk olarak Japonya’yı ele alalım. İlginçtir ki Dünya tarihi boyunca hiç peygamber gelmemiş halk uzakdoğu halkıdır. Bu nedenle Japonların tabii olduğu bir din olmadığı farzedilir. O coğrafya için Budizm bir din olarak görülebilir ancak Budizmin toplumsal yaşama karışması yapısı gereği neredeyse yok denecek kadar azdır. Böyle olunca Japonların seks ve üreme ile ilgili pek bir toplumsal kuralları olmadığı kabul edilebilir.
AB ülkelerine dönecek olursak, çoğu AB ülkesinin anayasalarında ülkelerinin dininin Hristiyanlık olduğu yazılıdır fakat rönesanstan sonra Hristiyanlığın toplumsal yaşamı şekillendirme olanağı oldukça düşmüştür. Hristiyanlık, seksin üreme için yapılmasını tavsiye eder, ancak yukarıda da değindiğimiz gibi çoğu AB halkı bu kuralı bilmez veya uygulamaz…
Gelelim üremenin fazla olduğu Ortadoğu Halklarına; Ortadoğu Halklarının neredeyse tamamı İslam dinine inanır ve İslam inancının toplumsal yaşayışlarına yön vermesine izin verirler. İslam inancı da seksin üremek için yapılmasını, hatta bunun haricinde yapılan seksi cezalandırılması gereken bir yasak olarak ilan eder.
Bu bilgiler ve toplumsal yaşantılar bağlamında diyebiliriz ki, insanoğlunun üremesini dinler teşvik eder. Tüm insan ırkı seks yapabilir ancak üremek için din anlayışı önemlidir… Bu sebeple denebilir ki, iyi ya da kötü insan ırkının Dünya üzerinde devam edebilmesi için Din olgusu en azından üremek için gereklidir…
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap

Bir cevap yazın